Llegeixi detingudament els termes i les condicions legals de www.grupgsr.com abans d’utilitzar aquest lloc web.

El present avís legal, les Condicions Generals d’Ús, la Política de Privacitat i protecció de dades de www.grupgsr.com són part del desig de donar el millor servei i la màxima seguretat als nostres lectors i usuaris.

Dades identificatives del lloc web

En compliment del previst a l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, dels Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que el lloc web www.grupgsr.com Grup GSR Produccions de Gastronomia (d’ara endavant, el “lloc” o “GRUP GSR”) és un domini que pertany i està gestionat per Produccions de Gastronomia SLU., amb domicili social al C/ Tuset, 27, 7º 1ª, 08006 Barcelona (Barcelona, Espanya), amb CIF B62537774.

Per a qualsevol consulta, pot contactar directament amb Produccions de Gastronomia SLU mitjançant els següents mitjans:
• Correu postal a la següent adreça: C/ Tuset, 27, 7º 1ª, 08006 Barcelona (Barcelona, Espanya)
• Mitjançant el correu electrònic: contabilidad@grupgsr.com
• Mitjançant el telèfon: 932 412 755

Informació general

El lloc té per finalitat i objecte la difusió dels serveis que ofereix Produccions de Gastronomia SLU, una empresa d’organització, promoció i comunicació dedicada en exclusiva als àmbits de l’alimentació, l’hostaleria, la restauració, la gastronomia i l’enologia.

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB

Les condicions generals d’ús regeixen, juntament amb la Política de privacitat, l’accés i la utilització, per part de l’Usuari, del lloc web www.grupgsr.com (d’ara endavant EL LLOC)
Informació general

La Política de privacitat i cookies del LLOC formen part de les presents Condicions d’ús. L’USUARI accepta sense cap mena de reserva aquestes polítiques i es compromet a sotmetre’s a elles.

Alguns continguts o serveis oferts en aquest LLOC poden estar subjectes a condicions generals addicionals a les presents Condicions d’ús. Quan procedeixi, les condicions especials es posaran a disposició de l’USUARI de forma clara. L’USUARI accepta l’aplicabilitat de condicions especials pertinents cada cop que s’utilitzi el contingut o servei pertinent i accepta sotmetre’s a elles. En cas de discrepàncies, les condicions especials prevaldran sobre les presents Condicions d’ús.

Acceptació de les condicions generals d’ús del lloc web

L’accés a i/o ús del LLOC és totalment voluntari. La persona que accedeixi a i/o utilitzi el LLOC, com a usuari, accepta sense cap mena de reserva les presents Condicions d’ús i es compromet a sotmetre’s a elles.

L’USUARI ha de llegir les presents Condicions d’ús i la Política de privacitat i cookies (i, quan procedeixi, les condicions especials pertinents) amb deteniment i en la seva totalitat abans d’accedir i navegar pel LLOC (o abans d’accedir o utilitzar qualsevol contingut) i, si l’USUARI no les accepta, no haurà d’accedir ni utilitzar el LLOC (o contingut) i haurà d’abandonar-lo immediatament.

Per accedir a i/o utilitzar el LLOC, l’USUARI ha de ser major d’edat i tenir la capacitat legal per sotmetre’s a les presents Condicions d’ús. L’USUARI també entén i accepta expressament que l’accés a i l’ús d’aquest LLOC, i dels seus continguts, es realitza en tot moment sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L’USUARI pot accedir, imprimir, descarregar i guardar les Condicions d’ús en qualsevol moment. Aquestes condicions estaran permanentment accessibles en el LLOC mitjançant l’enllaç a Termes i condicions legals.

Objecte i serveis

El LLOC és una pàgina web gastronòmica digital la finalitat i objecte de la qual són la difusió dels serveis que ofereix Produccions de Gastronomia SLU, una empresa d’organització, promoció i comunicació dedicada en exclusiva als àmbits de l’alimentació, l’hostaleria, la restauració, la gastronomia i l’enologia.

Les presentes Condicions d’ús regulen l’accés i l’ús del LLOC, creat per difondre, i posar a disposició dels usuaris d’Internet els serveis de l’empresa Produccions de Gastronomia SL.

Obligacions de l’Usuari

Amb caràcter general, l’Usuari s’obliga al compliment de les presents condicions i termes d’ús, i a obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, utilitzant la diligència adequada a la natura del contingut del que gaudeix, i abstenint-se d’utilitzar el present lloc web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de GRUP GSR, de la resta d’usuaris o, en general, de qualsevol tercer.

Drets del titular del lloc web

El titular del lloc web es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i, en general, dels elements que integren el disseny i configuració del lloc web.

L’accés i la navegació en aquesta pàgina implica acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d’ús continguts en ella. El mer accés no implica l’establiment de cap tipus de relació entre el LLOC i l’usuari.

El LLOC podrà, en tot moment i sense avís previ, modificar les presents Condicions Generals, així com les Condicions Particulars que, en el seu cas, s’incloguin mitjançant la publicació d’aquestes modificacions en el lloc web amb la finalitat que puguin ser conegudes pels usuaris.
El LLOC podrà actualitzar-se i modificar el disseny, presentació i/o configuració en qualsevol moment i sense previ avís.

En qualsevol cas, el LLOC es reserva el dret de, en qualsevol moment i sense previ avís, denegar l’accés a aquest lloc a aquells USUARIS que incompleixin qualsevol de les presents Condicions d’ús.

Obligacions de l’Usuari
L’Usuari s’obliga a utilitzar el Lloc Web i tot el seu contingut d’acord amb l’establert per la llei, la moral, l’ordre públic i en les presents Condicions Generals.

Així mateix, s’obliga a fer un ús adequat dels continguts del Lloc Web, i a no utilitzar-los per a realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre la propietat intel·lectual, o qualsevol altra norma de l’ordenament jurídic aplicable.
En particular, i sense que això impliqui restricció alguna a l’obligació assumida per l’Usuari amb caràcter general de conformitat amb l’apartat anterior, l’Usuari s’obliga, en l’ús del present lloc web a:

 

 • No introduir, emmagatzemar o difondre en o des de el lloc web, qualsevol informació o material que sigui difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, que vulneri la normativa vigent espanyola i del seu país de residència.

 

 • No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el lloc web cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, o qualsevol altre fitxer que sigui susceptible de causar danys o qualsevol tipus d’alteració en el lloc web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes del LLOC, de qualsevol Usuari, o en general de qualsevol tercer, que pugui impedir el normal funcionament dels mateixos

 

 • L’USUARI respectarà els drets de propietat industrial i intel·lectual del LLOC i de tercers en tot moment. L’USUARI entén i accepta que no té cap dret, titularitat o interès sobre aquests drets de propietat industrial i intel·lectual, ni té dret d’ús, excepte en la mesura permesa pels termes i condicions expressament establerts en les Condicions d’ús. En conseqüència, cap dels drets o obligacions concedits o assumits en les presents Condicions d’ús s’interpretarà com una concessió o llicència, en part o en la seva totalitat, dels drets de propietat industrial i intel·lectual sobre el LLOC o qualsevol part d’aquest, ni afectarà a la seva propietat, si no és que es proporcioni expressament d’una altra manera.

Exoneració de responsabilitat del titular del lloc web

El titular del LLOC no serà responsable, amb caràcter general, respecte a l’ús inadequat del seu lloc web.

Els usuaris hauran de realitzar un ús adequat del mateix, d’acord amb les condicions i termes establerts en els presents Termes i Condicions, sens que cap responsabilitat pugui tenir el titular per l’ús indegut.

 • El LLOC no es responsabilitza del mal ús que es faci dels continguts de la nostra plana web, essent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeixi a ells o els utilitza.
 • El LLOC no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines webs de tercers a les que es pugui accedir per enllaç des de la pàgina web grupgsr.com
 • La presència d’aquests enllaços en el lloc web té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en el lloc web de destinació.
 • El LLOC no assumeix cap responsabilitat sobre la possible manca d’actualització d’aquest lloc web, ni garanteix que la informació publicada sigui precisa ni completa. Per tant, l’Usuari ha de confirmar que la informació publicada sigui precisa i completa abans de prendre cap decisió relacionada amb qualsevol contingut inclòs en aquest Lloc web.
 • L’opinió del Grup GSR no coincideix necessàriament amb la dels articles firmats i publicats en el LLOC.
 • Respecte a possibles deficiències tècniques, el LLOC no serà responsable en cap cas de les alteracions en el servei que es produeixin per anomalies a la xarxa elèctrica, a la xarxa de connexió de dades, en el servidor o en qualsevulla de les prestacions.
 • Respecte a l’accés per tercers al seu sistema, el LLOC adoptarà les cauteles tècniques necessàries per protegir les dades i informació a la que s’accedeix, però sense que sigui responsable d’actuacions de tercers que, vulnerant les mesures de seguretat establertes, accedeixin a les citades dades.
 • El LLOC inverteix constantment en mitjans tecnològics que intenten minimitzar el risc de virus i software similars, i continguts no autoritzats en els seus sistemes d’informació. Tot i això, l’Usuari és conscient que ha d’adoptar les seves pròpies mesures orientades a minimitzar els danys ocasionats per software no autoritzat, virus, troians i qualsevol classe del software denominat malware, eximint el LLOC de tota responsabilitat que pogués derivar-se de la contenció de malware en els fitxers habilitats per la present web.
 • El LLOC no assumeix cap responsabilitat pels continguts, dades i/o informació proporcionada pels USUARIS del Lloc ni pels continguts i serveis de llocs webs externs enllaçats amb el Lloc. Especialment, el LLOC no garanteix que aquests continguts siguin correctes, serveixin per a un fi o puguin servir per a aquest fi.
 • El LLOC no serà responsable de les ressenyes i opinions expressades pels USUARIS en el Lloc, fòrums, comunitats o en qualsevol altra plataforma de participació.

Propietat intel·lectual

El LLOC és la propietària i/o legítima titular del lloc web i del seu contingut. El LLOC es reserva tots els drets de llicències i explotació.

L’estructura, disseny i forma de presentació dels elements disponibles al present web (gràfics, imatges, fotografies, mostres i materials que apareixen en els mateixos, tecnologies industrials, fitxers, logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) seran protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat del LLOC o sobre els que s’han obtingut els drets d’ús corresponents.

 • Així, tots els continguts del lloc web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual del LLOC o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos.

El lloc web i els seus continguts estan protegits per les lleis de Propietat intel·lectual, industrial i de publicitats, entre d’altres. La distribució, modificació, cessió, transferència, comunicació pública i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel LLOC, que és titular dels drets d’explotació, queden expressament prohibits podent exercitar les sancions que cregui oportunes en defensa dels seus drets.

Respecte al seu contingut, es prohibeix expressament:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, transformació, extracció, reutilització, reenviament, comunicació pública, posar a disposició del públic i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total per qualsevol medi del Lloc o de qualsevol part o element d’aquest dels elements integrants del lloc, sempre que no estigui expressament autoritzat per una llicència.
 • La seva publicació en altres pàgines web o en altres mitjans de comunicació digitals o escrits requereix el consentiment exprés del titular del web i, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual del LLOC, si no és que es tingui l’autorització dels seus legítims titulars o resulti legalment permès, sempre que també es tingui l’autorització del LLOC.
 • El seu ús per a tota mena de fins comercials o publicitaris, diferents als estrictament permesos.
 • Qualsevol intent d’obtenir els continguts del lloc web per qualsevol mitjà diferent als que es posen a disposició dels usuaris així com dels que habitualment s’utilitzen a la xarxa

Donat que no s’obtenen o utilitzen per a una finalitat comercial o professional sinó només per a un ús privat i d’acord amb l’establert a la legislació aplicable, l’USUARI pot veure i obtenir còpies privades temporals de la informació, materials i contingut del Lloc en els seus sistemes informàtics (hardware i software).

Sobre tots els continguts publicats lliurement per l’Usuari en el Lloc Web o perfils socials, entenent com a tals vídeos, fotografies i qualsevol comentari, opinió o descripció (en endavant, “els continguts”), l’Usuari atorga gratuïtament a EL LLOC una llicència d’ús sense limitació temporal ni territorial. Basant-se en aquesta llicència , el LLOC podrà explotar lliurement els drets de reproducció, transformació, distribució i comunicació pública dels continguts.

No es permet l’ús dels signes distintius (marques, noms comercials), només en cas d’autorització expressa dels legítims titulars.

Legislació i jurisdicció
Els termes i condicions legals del lloc es regeixen per la legislació del Regne d’Espanya. Qualsevol controvèrsia, assumpte o problema que sorgeixi entre els usuaris i EL LLOC es dirimirà exclusivament davant els Tribunals de la ciutat de Barcelona.